Oferta

Oferujemy najnowsze technologie odpylania, a w szczególności:

 • filtry workowe i patronowe o wydajności od 100 do 800.000 m3/h,
 • filtry elektrostatyczne i kasetowe do mgły olejowej,
 • filtry mobilne o uniwersalnym zastosowaniu,
 • filtry do wysokich temperatur,
 • odpylacze mechaniczne,
 • systemy schładzania gazów,
 • instalacje odsiarczania spalin,
 • systemy odbioru i transportu pyłu,
 • systemy centralnego odkurzania przemysłowego,
 • kanały, przepustnice, kompensatory,
 • konstrukcje stalowe,
 • urządzenia i instalacje zgodne z wymogami ATEX.